Củi Studio

• Địa chỉ: Số 27 - Đường 45 - Phường 6, Quận 4

• Số điện thoại: 0908.080906 (Kiet Phan)

• Email: cuiproduction@gmail.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://KPbridal.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/cuistudio/